ေနာက္ဆုံးထြက္ USB Disk Security 2012 (Full Version)

USB Disk Security ဆိုမွေတာ့ ေထြေထြထူးထူးရွင္းျပေပးဖို႔ မလိုအပ္ဖူး

လို႔ထင္ပါတယ္။ေနာက္ဆုံးထြက္တဲ့ Version အသစ္ေလးမို႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသုံးနိုင္ေအာင္ ဦးဦးဖ်ားဖ်ားတင္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ Full Versionေလးတင္ေပးထားပါတယ္။

ေအာက္က Link မွာ အလြယ္တစ္ကူေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။ အားလုံးဘဲအဆင္ေျပ

ၾကပါေစဗ်ာ။ ခ်စ္ညီေလး ျပည့္ၿဖိဳး (နည္းပညာ) ဆိုဒ္ေလးမွ ျပန္လည္မၽွေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္